232-1105

שטר ע"ס 50 לירות ישראליות מספר שחור,1955, מצב XF
בנק ישראל

Banknote IAO 50 IL, black number, 1955, XFBank of Israel

Start Price: $80 Sold for: $80