232-1109

שטר ע"ס 50 שקל, 1978, ארבעה פסים שחורים, מצב UNC
בנק ישראל

Banknote IAO 50 shekel, 1978, four black lines, UNCBank of Israel

Start Price: $85