232-1113

תעודת מניה על שם, חב' הבשם בע"מ, 1.3.1928, עיצוב מאיר גור אריה, בצלאל ירושלם

Bond to named, "The Bossem" company Ltd, 1.3.1928, design Meir Gur Arie, Bezalel, Jerusalem

Start Price: $25 Sold for: $70