232-1115

אותות מערכה, השתתפות בקרבות במלחמת העולם השניה, בצפון אפריקה ובאיטליה

Campaign medals, participation in WWII battles, North Africa and Italy

Start Price: $40