232-1121

חמישה אותות צבא, בריטניה, מלחמת העולם השניה, כולל: Star of Africa, Star of Italy, Star 1939-1945, Defence Medal. War Medal 1939-1945

Five military decorations, Britain, WWII, comprises: Star of Africa, Star of Italy, Star 1939-1945, and Defense Medal. War Medal 1939-1945

Start Price: $70 Sold for: $70