232-1123

ארבעה אותות צבא, פולין R.P שלושה שונים, ו- Polonia Restituta 1944

Four military decorations, Poland, R.P, three varying and Polonia Restituta 1944

Start Price: $75 Sold for: $75