232-1125

שני זוגות דרגות, של חיל הים הישראלי

Two pairs of Israeli navy ranks

Start Price: $30 Sold for: $30