232-1126

זוג דרגות אלוף של צבי צור, לימים הרמטכ"ל הששי של צה"ל, נחושת על רקע אדום מוצמדים לבד ירוק, וכן אותות מערכה, מלחמות העצמאות וסיני

Pair of general ranks of Tzvi Tzur later the IDF Chief of Staff, copper on red background attached to green material, also campaign medal for the Independence war and Suez Crisis

Start Price: $50 Sold for: $160