232-1135

שמונה עשרה סיכות, סמלים וכפתורים של קצין ששירת ב-Royal Army Service Corps R.A.S.C יחידות שרות ארצישראליות

Eighteen pins, badges and buttons of an officer who served in the R.A.S.C (Royal Army Service Corps)

Start Price: $100