232-1136

לוט של סמלים "נשרים פולנים היסטוריים" שבעה סמלים, הנשר הפולני, מ-1550-1918 Polish Historical Eagles

Lot of emblems, Polish Historical Eagles, seven emblems, the Polish eagle, 1550-1918

Start Price: $50 Sold for: $70