232-1146

לוט של 13 סיכות, ישראל, שנות ה50-70

Lot of 13 pins, Israel, 1950’s-70’s

Start Price: $40