232-1147

שתי סיכות צופים, "חזק ואמץ" ישראל, שנות ה50

Two Tsofim pins “Chazak V’Ematz”, Israel 1950’s

Start Price: $50