232-1148

לוט 3 סיכות בית"ר: א. תערוכת ראש בית"ר ב. סיכת זכרון לז'בוטינסקי ג. פתיחת בית זאב הרצליה תשכ"א 1961

Lot of 3 Beitar pins: a. Rosh Beitar exhibition, b. Jabotinsky commemorative pin, c. inauguration of Beit Ze’ev Herzliya 5721 1961

Start Price: $40