232-1372

כרטיס שנה טובה, של חב' "של" לארץ ישראל בע"מ, תקופת המנדט

Shana Tova greeting card by “Shell” Palestine, British Mandate

Start Price: $25 Sold for: $25