232-1373

שנה טובה כתובה ביד, א.מ. לונץ טו אלול, תרמ"א

Handwritten Shana Tova, A.M. Lunz, 15 Elul, 5641

Start Price: $70 Sold for: $130