232-1376

שנים עשר כרטיסי שנה טובה רובם הודפסו בגרמניה, תחילת המאה ה20

Twelve Shana Tova greeting cards, most of them printed in Germany, early 20th c.

Start Price: $60 Sold for: $110