233-1001

בולה (bula) איסלמית, ארץ ישראל התקופה הערבית, מאות 7-8 לספירה

Islamic Bulla, Eretz Israel, Arab perid, 7th-8th c. CE

Start Price: $25