233-1004

שלושה פריטי ברונזה הלניסטיים מאות 2-3 לפנה"ס, חלק מראה, מצקת וחישוק קטן

Three Hellenistic bronze artifacts, 2nd-3rd c. BCE, part of a mirror, ladle and a small hoop

Start Price: $60 Sold for: $65