233-1005

כד שמן מיניאטורי, תקופה הלניסטית

Miniature oil jar, Hellenistic period

Start Price: $40 Sold for: $40