233-1006

כד זכוכית קטן, תקופה ביזנטית המאה השישית לספירה

Small glass pitcher, Byzantine era, 6th c. CE

Start Price: $70