233-1007

כד שמן מיניאטורי, תקופה ביזנטית מאות 4-6 לספירה, עם תיקון ותוספת

Miniature oil jar, Byzantine era, 4-6th c.CE, with a repair and an addition

Start Price: $40