233-1010

שני פריטי קרמיקה: א. תקופה יוונית נר מאה רביעית לפניה"ס (תיקונים רבים),ב. תקופה הלניסטית, כד קטן, מאה שניה-שלישית לפניה"ס

Two ceramic artifacts: a. Greek period, lamp, 4th c. BCE (numerous repairs), b. Hellenistic period, small jar, 2nd-3rd c. BCE

Start Price: $70