233-1011

פיגורת זכוכית מיניאטורית ברווז, מצרים, מאות 7-8 לפניה"ס

Miniature glass figurine, duck, Egypt, 7th-8th c. BCE

Start Price: $40 Sold for: $45