233-1013

שבר לוח טרה קוטה, עם כתב יתדות מסופוטמיה, אלף שלישי לפניה"ס

Fragment of a terracotta tablet with Mesopotamian cuneiform script, 3rd millennium BCE

Start Price: $40 Sold for: $80