233-1018

פיגורת טרה קוטה, יוון, תקופה הלניסטית 500-400 לפנה"ס

Terracotta figurine, Greece, Hellenistic period, 500-400 BCE

Start Price: $90 Sold for: $100