233-1020

כד מיניאטורי (פנכה), קורינת המאה הרביעית לפנה"ס

Miniature (Pinax) plate-bowl, Corinth, 4th c. BCE

Start Price: $100