233-1021

שלושה פריטי טרה קוטה, ארץ ישראל: נר וכד קטן, תקופה ביזנטית, מאות 4-6 לספירה, ידית כד עם חותם, תקופה ממלוקית

Three terracotta artifacts, Eretz Israel: small lamp and jar, Byzantine period,4-6th c. CE, jar handle with signet, Mamluk period

Start Price: $40 Sold for: $40