233-1022

חמישה פריטי זכוכית רומיים המזרח התיכון, מאות ראשונה ושניה לספירה

Five Roman glassware artifacts, Middle East, 1st-2nd c. CE

Start Price: $100 Sold for: $100