233-1024

ארבעה פריטי זכוכית איסלמית המזרח התיכון, מאות 12-13 לספירה

Four Islamic glassware artifacts, Middle East, 12th-13th c. CE

Start Price: $100