233-1025

בקבוקון בושם רומי, (juglet) זכוכית עם פטינה יפה, מאה ראשונה או שניה לספירה

Roman glass perfume Juglet, with beautiful patina, 1st -2nd c. CE

Start Price: $50 Sold for: $110