233-1026

קצה אחורי של חנית עשוי ברונזה תקופת הברונזה המרכזית עד ברונזה מאוחרת, 1700-1200 לפנה"ס

Bronze back end of a spear, Bronze Age, 1700-1200 BCE

Start Price: $120 Sold for: $130