233-1027

שלושה בקבוקונים מזכוכית רומית כולם פגומים

Three Roman glass vials, all of them damaged

Start Price: $50 Sold for: $130