233-1028

שלוש פכיות קרמיקה, תקופת הברזל מאות 9-7 לפנה"ס, שנים ממלכת יהודה (שחור ולבן), השלישית טרה קוטה, מתקופת הממלכה המאוחדת (עם תוספת כפתור תחתון)

Three earthenware cruses, Iron Age period,9-7 c. BC, two from the Kingdom of Judah (black and white), the third Terracotta, United Monarchy period (additional bottom knob)

Start Price: $120 Sold for: $130