233-1029

בקבוקון זכוכית רומי, מאה ראשונה עד שניה לספירה

Roman glass vial, 1st – 2nd century CE

Start Price: $50 Sold for: $170