233-1030

ארבע פכיות קרמיקה, תקופת הברזל ממלכת יהודה, מאות 7-9 לפנה"ס

Four earthenware cruses, Iron Age period, Kingdom of Judah, 9-7 c. BCE,

Start Price: $120 Sold for: $160