233-1031

פיגורת קרמיקה פרסית, רוכב על סוס המאה החמישית לפניה"ס (פגמים רבים)

Persian ceramic figurine, equestrian, 5th c. BCE (numerous damages)

Start Price: $50 Sold for: $50