233-1032

נר שמן, ארץ ישראל, המאה הראשונה או שניה לספירה, עם שתי מנורות על הבסיס, בקופסת תצוגה

Oil lamp, Eretz Israel, 1st or 2nd century CE, with two lamps on the base, in display box

Start Price: $140 Sold for: $160