233-1033

פכית ארכובית, תקופה מיקנית 1200 לפנה"ס (חסר, פגום ומתוקן)

Juglet, Mycenaean era, 1200 BCE, (missing, damaged and repaired)

Start Price: $50 Sold for: $140