233-1034

שלושה בקבוקונים מזכוכית, תקופה איסלמית מאוחרת, מאות 10-11

Three glass vials, late Islamic period, 10th-11th c.

Start Price: $150 Sold for: $150