233-1037

שני נרות שמן רומיים: תקופה אימפריאלית א. מאה ראשונה לספירה (חסרה פיה), ב. עם תבליט, מאה שלישית לספירה

Two Roman oil lamps, Imperial era, a. 1st c. CE, (missing spout), b. with an embossment, 3rd c. CE

Start Price: $50 Sold for: $50