233-1038

חמישה פריטי קרמיקה, תקופה כנענית ארבע פנכות, וראש צלמית

Five ceramic artifacts, Canaanite period, four (Pinaces) plates-bowls and the head of a statuette

Start Price: $180