233-1040

כד קרמיקה juglet, תקופת הברונזה המרכזית, בין 1750-1550 לפנה"ס

Ceramic juglet, middle bronze age, 1750-1550 BCE

Start Price: $180