233-1042

טבעת ברונזה, תקופה הרודיאנית/ חשמונאית, מאה שניה או ראשונה לפנה"ס, עם תבליט קרנות שפע ושבולת ביניהן

Bronze ring, Herodian/ Hasmonean period, 2nd or1st century BCE, with an impression of Cornucopias and a stalk of grain in between

Start Price: $190