233-1044

אוסף נרות שמן, ארץ ישראל, אלפיים לפנה"ס עד אלף לספירה, כולל: תקופת עזרא ונחמיה, תקופה יוונית, תקופת הורדוס-בית שני, שלטון רומי, תקופה ביזנטית, תקופה ערבית ראשונה וכו', עזבון אריה פינקוס

Collection of oil lamps, Eretz Israel, 2000 BCE-1000 CE, Patriarchal Age, Israelite Conquest, Judges, Kings, Return to Zion, Greece, Herod, second Temple, Rome, Judea,early Islam etc., from the Estate of the late Arie L. Pincus

Start Price: $475 Sold for: $500