233-1045

שלושה פריטים רומיים: ראש פיגורת טרה קוטה, צלמית קיסרית, מאות 2-3 לספירה, ידית נר טרה קוטה, בסיס גביע (קלוס) עשוי ברונזה, המאה השניה לספירה

Three Roman artifacts: head of a terracotta figurine, imperial statuette, 2nd-3rd c. CE, terracotta lamp handle, bronze goblet base, 2nd c. CE

Start Price: $60