233-1054

מטבע כסף רומי ע"ס אנטוטיאנוס שלטון גורדיאנוס ה-3, 240 לספירה

Silver Antoninianus coin, Gordian III 238-244 CE

Start Price: $40 Sold for: $75