233-1055

טטרה דרכמה כסף, הטבעת פפוס-קפריסין שלטון פתולומיי ה-10

Silver Tetradrachm, Paphos-Cyprus mint, reign of Ptolemy X

Start Price: $120 Sold for: $120