233-1058

שתי מטבעות ברונזה: א. הורדוס המלך ב. מתיתיוס אנטיגונוס

Two bronze coins: a. King Herod, b. Antigonus Mattathias

Start Price: $40 Sold for: $130