233-1060

ארבע מטבעות ברונזה רומיים שלטון קלאוביוס ה-II, שלטון ולנטינין, קונסטנטינוס ה-III, ומטבע עיר

Four Roman bronze coins, Claudius Gothicus, Valentinian, Constantine III

Start Price: $40