233-1066

שבעה מטבעות כסף: עצמאות- חמש לירות 1988 (2) 10 לירות 1973, 10 לירות, 1974 (2), 10 לירות חנוכה תשל"ו, ו-10 לירות, חנוכה תשל"ה
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

Seven silver coins Independence-five IL 1988 (2), 10 IL 1973, 10 IL 1974 (2), 10 IL Chanukah 5736 and 10 IL Chanukah 5736Isrel government coins and medals corporation

Start Price: $35 Sold for: $65